Nowość! Napędy liniowe w wykonaniu Ex!

Nowe, przeciwwybuchowe napędy liniowe PSF-Ex i PSF-M-Ex firmy PS Automation GmbH

Od drugiej połowy 2018r.  nowe napędy PSF-Ex i PSF-M-Ex mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem gazu w strefach 1 i 2, a także w Strefie 21 i 22 w palnych atmosferach pyłowych. Spełniają one wymagania dyrektywy ATEX 2014-34-UE, grupa urządzeń II, kategoria urządzeń 2.

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zapewnione jest przez ognioodporną obudowę przedziału silnikowego i elektronikę sterującą. Składa się ona z dwu rozdzielnych ciśnieniowo zakapslowanych części obudowy – raz w części elektronicznej, drugi raz w komorze silnika.

Ręczna obsługa i uruchamianie napędów jest możliwa bezpośrednio w obszarze Ex i odbywa się za pomocą dwóch przycisków operacyjnych na zamkniętej pokrywie napędu. Parametry napędów ustawiane są za pomocą przełączników DIP. Oprócz ustawienia „zamykanie w zależności od siły / otwarcie w zależności od suwu”, wyłączenie w zależności od siły jest teraz możliwe również w obu położeniach krańcowych. Dzięki zastosowaniu nowej płytki, wejście wartości zadanej i analogowe sprzężenie zwrotne pozycji są galwanicznie odizolowane od siebie.

W pierwszym etapie udostępniony będzie wariant PSF-Ex z siłą napędową 1 i 2 kN oraz szybkość nastawiania 0,3; 0,9 lub 2 mm/s, standardowo z wejściami analogowymi i szerokozakresowymi wejściami binarnymi z izolacją galwaniczną, parametryzacja za pomocą przełącznika DIP i funkcja automatycznego uruchamiania.  Wariant PSF-M-Ex będzie dostępny początkowo z siłami 1 und 2 kN szybkością nastawiania 0,6; 0,9 i 1,2 mm/s.

W fazie planowania jest już typ PSF-M-Ex z siłą napędową 5 i 6 kN.

Dodaj komentarz